Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.
Formularz zgłoszeniowy
(To pytanie jest wymagane)
Imię
(To pytanie jest wymagane)
Nazwisko
(To pytanie jest wymagane)
Numer telefonu kontaktowego
(To pytanie jest wymagane)
Adres e-mail
(To pytanie jest wymagane)
Miejsce zamieszkania
(To pytanie jest wymagane)
Nazwa miejscowości, w której szukasz pracy (może być województwo)
(To pytanie jest wymagane)
Oświadczam, że
(To pytanie jest wymagane)
Kierunek studiów
Proszę wskazać kierunek studiów, na którym studiujesz / studiowałaś,łeś
(To pytanie jest wymagane)
Status na rynku pracy w chwili zgłoszenia się do Biura Karier
(To pytanie jest wymagane)
Chcę wziąć udział w:
można wybrać kilka form wsparcia
Inne informacje? 
Możesz tu wpisać dodatkowe informacje ważne dla Ciebie w procesie poszukiwania pracy
(To pytanie jest wymagane)
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
(To pytanie jest wymagane)

Czy chce być Pan/i informowany/a mailowo o innych działaniach i szkoleniach organizowanych przez Biuro Karier Politechniki Opolskiej?